Proprijímajúci


Katechéza na stiahnutie:

20_BULLETIN_VELKONOCNA_NEDELA_B.pdf
Katechéza pre deti 01VNB.pdf

1. otázka

Čo slávime na Veľkú noc?

2. otázka

Doplň vetu: „Ešte totiž nechápali Písmo..."

3. otázka

Aká liturgická farba sa používa vo veľkonočnom období?

Odpovede na otázky

1. otázka

2. otázka

3. otázka


Meno odpovedajúceho: