Proprijímajúci


Katechéza na stiahnutie:

Základné modlitby a otázky.pdf

1. otázka

Čo je sv. omša?

2. otázka

Doplň vetu: „Nik nemá väčšiu lásku..."

3. otázka

Z akých častí sa skladá sv. omša?

Odpovede na otázky

1. otázka

2. otázka

3. otázka


Meno odpovedajúceho: