Proprijímajúci


Katechéza na stiahnutie:

Základné modlitby a otázky.pdf

1. otázka

Čo znamená slovo advent?

2. otázka

Doplň vetu: "Preto bdejte celý čas a...

3. otázka

Kto stvoril svet?

Odpovede na otázky

1. otázka

2. otázka

3. otázka


Meno odpovedajúceho: