Novinky

25. výročia manželstva; 50.,60. a 65. výročia manželstva

26.05.2019, 15:00, Košická katedrála
Pozývame na púť do Svätej Zeme. Je potrebné sa nahlásiť do 27. januára 2019.

17.05.2019, Izrael
Začiatkom decembra sme na fare vyrábali pohľadnice pre seniorov v domove dôchodcov.

08.12.2018, fara
Pozvánka na 12. regionálnu duchovnú prehliadku vinšov, kolied, duchovných piesní a vianočných hier.

30.12.2018, 14:00, Kultúrny dom Zalužice
Vianočný pozdrav otca arcibiskupa a pomocného biskupa.

25.12.2018
Pozvánka na vianočný koncert žiakov tanečného odboru ZUŠ Sobrance.

28.12.2018, rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla Zalužice