Duchovná obnova pre rozvedených


Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov v kríze. 

Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 29. 11. – 1.12. 2019. Cena za dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 56 €. Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288 845, 0948 788 068 alebo emailom: rodina@abuke.sk a slavka.kolesarova1@gmail.com. 

 V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email a tiež či idete sami alebo s partnerom, prípadne s kým chcete byť na izbe. Záväzné sú iba prihlášky po zaplatení poplatku v sume 56 €, ktorý môžete zasielať na č. ú.: SK20 0900 0000 0005 0283 7652, kde uvediete svoje meno a priezvisko, a ako variabilný symbol uvediete svoj dátum narodenia (bez bodiek) a do správy svoju adresu.


Prílohy:
Duchovná obnova BJ -2019.jpg