Vianočná pošta


8.decembra sa na fare zišli deti a spolu s mamkami vytvorili vianočné pohľadnice pre starkých do domova dôchodcov. Neskôr ich boli osobne odniesť a starkým aj zaspievali, koledovali a darovali sladké koláčiky. Deti priniesli starkým kúsok vianočného šťastia.