Jubileá


Dňa 16. marca 2019 si pri sv. omši o 10.00 v katedrále spoločne pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu za:
  • 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka
  • 85 rokov života J.E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa