Oznamy

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
18.11.2019 - 24.11.2019
Pondelok
18.11.2019
Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Ján +Mária
Utorok
19.11.2019
Utorok 33. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužiceza účastí detí(otázky pre deti)
+ Berta
Streda
20.11.2019
Streda 33. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+r. Ivanková
Štvrtok
21.11.2019
Obetovanie Panny Márie
0:00
Piatok
22.11.2019
32. nedeľa v Cezročnom období
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Anton +Peter PUĽÁK
Sobota
23.11.2019
Sobota 33. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Cecília
Nedeľa
24.11.2019
34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP r.Šoganová

Ďalšie oznamy:

Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Na budúcu nedeľu bude zbierka na farské potreby. 

Na kostol obetovali: bohuznáma 70 eur, z pohrebu Anny Bajčiovej 50eur, bohuznáma rodina 60 eur. 

Pán Boh zaplať za milodary!

 

17. novembra 2019 (dnes) o 17:00 sa pripojíme vo farnostiach k výzve pripomienky 30. rokov od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním kostolných zvonov.

 

UPeCe Prešov aj tento rok organizuje dopravu pre účastníkov stretnutia s bratmi z Taizé. Stretnutie je určené mladým od 16 do 35 rokov a uskutoční sa pred Silvestrom (28. december 2019 - 1. január 2020) v Poľskom Wroclawe. Mladí budú ubytovaní v rodinách wroclawských farností. Cena dopravy je 53,-€. Prihlasovanie končí 1. decembra. Ďalšie podrobnosti na stránkach upc.unipo.sk alebo Facebooku.

 

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok vyhlasuje Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom v termíne 17. až 24. novembra 2019. Vyzývajú nás, aby sme usporiadali s farníkmi nejaké formy spoločnej modlitby. V našej farnosti budeme na tento úmysel sláviť sv. omšu a pred omšou ruženec v utorok a v piatok.  www.prenasledovani.sk


Všetky deti sú pozvané na stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.XI.2019 (sobotu) o 14:00 na fare. Animátori a animátorky pripravili program (hry, súťaže...)