Oznamy

Nedeľa
22.9.2019
8:00Závadka
9:30ČečehovPoďak. Rudolf a Viera (50. rokov manželstva)
11:00Zalužice

Oznamy na stiahnutie

Poznamka:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Jakub ČEKAN, syn rodičov Petra a Ivy r. JACKULIAKOVEJ, býv. v Pustom Čemernom a Stanislava MRÁZOVÁ, dcéra rodičov Stanislava a Ivety r. SILADIOVEJ, býv. v Čečehove. (2x)
Richard MOROZ, syn rodičov Dušana a Heleny r.KERŠTÁNOVEJ, býv. v Michalovciach a Alexandra r.GAJDOŠOVÁ, dcéra rodičov Jaroslava a Ľudmily r.BALOGOVEJ, býv. V Hatalove. (2x)

V budúcom týždni ďakujeme Pánu Bohu za úrodu.

Od 14.IX. do 21.IX.2019 som na púti vo Svätej zemi.
Zastupovať ma bude o. Štefan BIELAK (0918 500 000). Ak by bolo nutné niekoho zaopatriť, volajte službu zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti v Michalovciach na čísle telefónu: 0904 836 469.

Poprosíme rodičov detí, ktoré nastupujú do 3. ročníka ZŠ, aby svoje deti nahlásili k príprave na prvé sv. prijímanie. V sakristii si môžu vyzdvihnúť List prvoprijímajucého. Katechézy začneme od utorka.

Od septembra začíname prípravu kandidátov na liturgickú šlužbu miništranta. Chlapci, ktorí chcú slúžiť pri Pánovom oltári, nech sa nahlásia v sakristii u Mareka Marcina.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete.
Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu.

Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať
aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.
Viac informácií nájdete na modrých plagátoch a letáčikoch, ktoré si môžete zobrať. Sú na nich aj tajomstvá ruženca svetla pre deti.
Pozdravuje vás a k modlitbe pozýva pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.