Oznamy

Po 3. pôstnej nedeli

Deň, dátumMiestoČasPoznámka
Pondelok
25.03.2019
Závadka16.00
Čečehov17.00
Zalužice18.00+Josip (10 r. úmrtia)
Utorok
26.03.2019
Zalužice18.00za účasti detí;
pred omšou bude krížová cesta detí
+Andrej +Justína
Streda
27.03.2019
Zalužice18.00+Juraj +Anna +Juraj +Anna
Štvrtok
28.03.2019
Zalužice18.00+Anton (337)
Piatok
29.03.2019
Čečehov17.00
Zalužice18.00za účasti birmovancov;
krížová cesta lektorov
+Ján
Sobota
30.03.2019
Zalužice8.00+Alžbeta
Nedeľa
31.03.2019
Závadka8.00
Čečehov9.30
Zalužice11.00ZBP r. Gajdová
Oznamy na stiahnutie

Poznamka:
Na kostol obetovali: bohuznámy z r. Gajdovej 100 eur. Pán Boh zaplať za milodar!

Na budúcu nedeľu je zmena času zo stredoeuropského na letný.

V sakristii si môžete vyzdvinúť “Pôstnu krabičku pre Afriku” alebo ak chcete, môžete prispieť do pôstnej krabičky pre Afriku v sakristii kostola. Bližšie info nájdete na nástenke alebo na webovej
stránke www.postnakrabicka.sk.

Pobožnosť krížovej cesty je v pôstnom období každý piatok:
Farský kostol: Utorok o 17:30 za účastí detí
piatok o 17:00 (hodinu pred sv. omšou) 29.III. - lektori
Čečehov a Závadka: podľa dohody

Sú ešte voľné miesta na púť do Svätej Zeme - po stopách Ježiša Krista. Termín púte je 17.-24.V.2019.
Cena 670eur. Program a bližšie info nájdete na nástenke. Nahlásiť sa treba u farára (0908 485 814).. Termín púte je 17.-24.V.2019.