Oznamy

Po 5. veľkonočnej nedeli

Deň, dátumMiestoČasPoznámka
Nedeľa
26.05.2019
Závadka8.00ZBP Miloslava (60 r. života)
Čečehov9.30ZBP Anna s rodinou (49)
Zalužice11.00Za farnosť
Oznamy na stiahnutie

Poznamka:
Dnes je farská zbierka. Pán Boh zaplať za milodar!

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Samuel HORVÁTH, syn rodičov Milan a Jana r.Semanová, býv. Hažín a
Lucia SEJNOVÁ dcéra rodičov Michal a Marianna r. Timková, býv. Komárovce. (ohlasujú 2.x)

Od 17.V.2019 do 25.V.2019 je kancelária zatvorená.

V prípade pohrebu zastupuje o.Štefan BIEĽAK (0918 500 000).
Ak by bolo potrebné niekoho zaopatriť volajte službu zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti v Michalovciach na čísle telefónu: 0904 836 469