Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
26.02.2024 - 03.03.2024
Pondelok
26.2.2024
Pondelok po 2. pôstnej nedeli
18:00Závadka
Utorok
27.2.2024
Utorok po 2. pôstnej nedeli
18:00ZalužiceZBP prvoprijímajúce deti
Streda
28.2.2024
Streda po 2. pôstnej nedeli
8:00Zalužice+Ján Rosol (20 r. úmrtia)
Štvrtok
29.2.2024
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Piatok
1.3.2024
Piatok po 2. pôstnej nedeli
17:00Čečehov
18:00Zalužicena úmysel ordinára IV.
Sobota
2.3.2024
Sobota po 2. pôstnej nedeli
8:00ZalužiceRB
Nedeľa
3.3.2024
3. pôstna nedeľa
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00Zalužice

Dnes (25.II.) je farská zbierka. Nech Boh odmení štedrosť darcov!

 

Na kostol obetovali: r. Čechová 50 eur, z pohrebu Márie Beréšovej 100 eur, r. Guliková 50 eur, r. Kereštánová 100 eur. Pán Boh zaplať!

 

Spovedanie chorých bude v stredu 13.III.2024 od 9.00 hod.. Poprosíme, aby ste svojich chorých nahlásili v sakristii.

Spovedanie:

Zalužice - v utorok od 17:00

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 17:00


Pobožnosť krížovej cesty bude v pôstnom období každý piatok pol hodiny pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00 hod., vo farskom kostole aj v utorok. Poprosíme jednotlivé spoločenstva, aby sa zapojili do predmodlievania, a aby sa zišli v sakristii min. 15 min. pred pobožnosťou. V budúci utorok rodičov detí a v piatok poprosíme ženy našej farnosti.

 

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • modlitba t.j. aj skutok nábožnosti: sv. omša alebo krížová cesta, alebo bolestný ruženec
  • čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 min.
  • pôst t.j. aj sebazaprenie: zdržanie sa mäsitého pokrmu alebo zrieknutie sa nerestí a závislostí (televízia, telenovely, počítačové hry, fajčenie, alkohol)
  • almužna t.j. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých, alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.

 

Spoločenstvo Extrémnej Kríživej Cesty - Michalovce, Vás pozýva dňa 22.III.2024, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastnící rozjímajú pri 14tich zastaveniach. Bližšie info www.ekc.sk

 

Od 1.IV.2024 do 30.IV.2024 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Michala v Michalovciach koná zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2024/2025. Bližšie info www.czs-svmi.sk/ alebo aj osobne priamo v škole.Prihláška - 1. sv. prijímanie
5. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk