Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
17.01.2022 - 23.01.2022
Pondelok
17.1.2022
Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
17:00Závadkaza účastí detí
18:00Zalužice+Jozef Seňko (1. výr. úmrtia); YouTube
Utorok
18.1.2022
Utorok 2. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužiceza účasti detí; YouTube
ZBP Marek s rodinou (40r. života a pož.)
Streda
19.1.2022
Streda 2. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Milan Janak (kurátor); YouTube
Štvrtok
20.1.2022
Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období
Piatok
21.1.2022
Svätej Agnesy, panny a mučenice
17:00Čečehov
18:00Zalužicena úmysel ordinára
Sobota
22.1.2022
Sobota 2. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Michal Tačár
Nedeľa
23.1.2022
3. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00Zalužice

Sv. omše slávime podľa programu s obmedzenou účasťou ľudu. Aktuálne obmedzenia 

V prípade nutnej potreby zaopatriť chorého sa ozvite na telefónnom čísle 0908 485 814. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný krst, pohreb a iné úradné záležitosti.

 

Dnes (16.I.) je zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC.

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

Na kostol obetovali:

v hotovosti: r.Juhasová 50 eur, z požehnania KOVEXu 200 eur, r. Gajdová 50 eur, r. Kostrejová 50 eur, r. Čarná 100 eur, bohuznáma 50 eur.

na účet: r. Gabriel Viňanský 100 eur, r. Ľubomír Palovčík 300 eur.

Nech Pán odmení štedrosť darcov!

 

Pozývame na púť do Svätej Zeme - po stopách Ježiša Krista. Termín púte je 7.-14. mája 2022. Odlet z Košíc. Cena 680 eur. Nahlásiť sa môžete na fare alebo v sakristii alebo na tel. čísle 0908 485 814.

 

Poprosíme birmovancov (7.roč. ZŠ a starších), aby si v sakristii vyzdvihli List birmovanca a do konca mesiaca sa nahlásili na prípravu t.j. doniesli vyplnený List do sakristie. Birmovanie je potrebné.

 

Sviatosť birmovania

Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán. 891). KBS stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.

Keďže sviatosť birmovania je považovaná za sviatosť kresťanskej dospelosti, kandidát birmovania má sám o túto sviatosť požiadať vo vlastnej farnosti.

Birmovná katechéza sa usiluje o prehĺbenie príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, tak k všeobecnej Cirkvi ako aj k farskému spoločenstvu a pripravuje kandidáta k tomu, že má vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach. Celé obdobie prípravy má byť sprevádzané modlitbou, ktorá pripraví kandidáta, aby ochotne prijal silu a milosť Ducha Svätého.

Obsah bezprostrednej prípravy:

a) Poznať svoju vieru – vedomostná časť, ktorá zahŕňa zopakovanie základných právd viery a osvojenie si nových poznatkov zo Svätého písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi a cirkevnej tradície.

b) Žiť svoju vieru – časť prípravy zameraná na úlohu Kristovho učeníka a svedka evanjelia. Opiera sa o spoločné stretnutia mladých, dialóg o viere v dnešnom svete, zdieľanie a svedectvá, dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť.

c) Sláviť svoju vieru – obsahom tejto časti je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši, príležitostne aj bohoslužba slova, kajúcna pobožnosť či ľudové pobožnosti. Kňaz sa má usilovať nájsť takú formu účasti na liturgii, aby sa kandidátom na prijatie sviatosti birmovania umožnilo zapojiť sa do liturgie podľa ich schopností a talentov. Príprava na prijatie sviatosti birmovania je integrálnou súčasťou života farnosti, príležitosťou k duchovnej obnove všetkých farníkov, ktorí sprevádzajú kandidátov modlitbou za birmovancov, osobným príkladom a povzbudením.

Každý birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorý ho privedie k prijatiu sviatosti a bude mu pomáhať verne plniť krstné sľuby.Put do Izraela - podrobnosti
Sväté prijímanie do rúk