Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
24.02.2020 - 01.03.2020
Pondelok
24.2.2020
Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Ľudovít
Utorok
25.2.2020
Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice
Streda
26.2.2020
Popolcová streda
16:00Závadka
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Josip Jerkovič
Piatok
28.2.2020
Piatok po Popolcovej strede
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Juraj +Martin Palovčík (3. výr. úmrtia)
Sobota
29.2.2020
18:00Závadka
Nedeľa
1.3.2020
1. pôstna nedeľa
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP Ladislav (341)

Na kostol obetovali: r. Krasňanská 100 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes je farská zbierka. Na budúcu nedeľu (1. pôstna) bude jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Popolcovou stredou začíname v Cirkvi pôstne obdobie - obdobie kajúcnosti a prípravy na slávenie veľkonočného tajomstva. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Nemožno to nahradiť iným skutkom pokánia. V popolcovú stredu na znak kajúcnosti budeme poznačení popolom.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude:
Zalužice - farský kostol: piatok pol hodiny pred sv. omšou, nedeľu o 14:00
Čečehov: piatok pred sv. omšou
Závadka: 

Od 29.II. do 14.III. som na púti vo Svätej Zemi. Zastupuje ma o. Štefan BIELAK (0918 500 000). Ak by bolo potrebné niekoho zaopatriť, volajte službu zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti  v Michalovciach na čísle telefónu: 0904 836 469.

Modlíme sa za Slovensko 
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.