Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
03.05.2021 - 09.05.2021
Pondelok
3.5.2021
Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
17:00Závadkaza účasti detí
18:00ZalužiceZBP r. Ivanková, Lechmanová, Gajdošová
Utorok
4.5.2021
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
18:00Zalužiceza účasti detí
+Ladislav +Mária Marcinčák
Streda
5.5.2021
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
8:00ZalužiceZBP zdr. sestra Šoganová
Štvrtok
6.5.2021
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok
7.5.2021
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
17:00Čečehov+Michal Mráz
18:00Zalužice+Helena Tačárová
Sobota
8.5.2021
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
8:00Zalužice+Jozef Bali-Hudák
18:00Zalužiceseniori
ZBP r. Jasemová
Nedeľa
9.5.2021
6. veľkonočná nedeľa
8:00Závadka
9:30Čečehov+Jozef Rindoš
11:00Zalužicejuniori

Sv. omše slávime podľa programu za účasti ľudu, zatiaľ však  s obmedzeniami.

 

Spovedanie:

Chorí - v piatok od 11:00 (je nutné nahlásiť telefonicky na 0908 485 814)

Farský kostol - pol hodinu pred sv. omšou (okrem pondelka a piatka)

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

Eucharistická adorácia:

Farský kostol - v piatok od 15:30

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

 

Májová pobožnosť (pred sv. omšou)

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa do Loretánskych litánií pridávajú tri nové invokácie k Panne Márii.

I. po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva (Mater misericordiae),

II. po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje (Mater spei)

III. po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov (Solacium migrantium).


Živé vysielanie bohoslužieb je možné sledovať prostredníctvom televízie Lekos alebo cez youtube Zalužice Farnosť - YouTubeProgram vysielaných bohoslužieb nájdete na webovej stránke farnosti.

 

Vo Veľkonočnom období je zvykom požehnávať rodiny v ich domoch (podobne ako u nás okolo sviatku Zjavenia Pána). Tohto roku to bude možné, až keď to pandemická situácia dovolí.

 

Vo Veľkonočnom období je taktiež zvykom, aby deti prvýkrát pristúpili k sv. spovedi a prijali prvýkrát Eucharistiu. Tohto roku to bude možné, až keď to pandemická situácia dovolí. Deti sa pripravujú na prvé sv. prijímanie aj v školách na hodinách náboženstva. Dôležitá je aj príprava doma t.j. hlavne spoločná modlitba a katechéza (učebnica s.100 - 104).

 

V prípade nutnej potreby zaopatriť chorého sa ozvite na telefónnom čísle 0908 485 814. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný krst, pohreb a iné úradné záležitosti.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní noriem ochrany pred nákazou. Pripomíname, že skrze dokonalú ľútosť, ktorá pochádza z lásky k Bohu milovaného nadovšetko, sú nám odpúšťané nielen všedné hriechy, ale dosahujeme aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné (porov. Katechizmus, 1452).

 

Súťaž pre deti

Dávame vám do pozornosti online súťaž a katechézy pre deti (zvlášť prvoprijímajúce). Nájdeš tu katechézu z nedele, ako aj súťaž. Prečítaj si text Sv. písma a katechézu. Potom odpovedz na otázky a zapoj sa do súťaže. O pomoc môžeš poprosiť aj ocka alebo mamku.

Klikni na link našej farskej stránky http://www.zaluzicefarnost.sk/domsa.php

Nájdeš tu aj doplňovačky a krížovky.

 

Aplikácia Biblia pre deti

Dávame rodičom do pozornosti aplikáciu Biblia pre deti. Hravou formou môžu deti spoznávať jednotlivé biblické udalosti a pravdy. Odporúčame v čase pandémie za zlého počasia. Aplikácia je bez reklám a nákupov.

Bližšie info na: https://blog.youversion.com/sk/2019/12/teraz-si-mozu-vase-deti-vyskusat-aplikaciu-biblia-pre-deti-v-slovencine/


Na kostol obetovali:

v hotovosti: r. Anton Čarny 100 eur, r. Ľochová 50 eur.

Pán Boh zaplať za milodary!

 

Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu. Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet: SK09 0900 0000 0004 8257 1446


Nech Pán odmení štedrosť darcov!

 Sväté prijímanie do rúk