Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
06.07.2020 - 12.07.2020
Pondelok
6.7.2020
Utorok
7.7.2020
Utorok 14. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Emília Stanková
Streda
8.7.2020
Streda 14. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Ladislav +Mária Marcinčák
Štvrtok
9.7.2020
Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Ľubomír Lopota
Piatok
10.7.2020
Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
17:00Čečehov+Ján +Mária +Zuzana +Juraj (83)
18:00Zalužice+Milan +Milan Mindžák
Sobota
11.7.2020
Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy
8:00Zalužice+Ján (4 r. úmrtia)
Nedeľa
12.7.2020
15. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP r. Alojz Rovňák

Na kostol obetovali:

v hotovosti: r. Tomáš POPAĎÁK 100eur, r.Marián KVAK 50 eur

bezhotovostne: Ľubomíra Ružinská 20 eur. 

Nech Boh odmení štedrosť darcov!

 

Spoluvýzva otca arcibiskupa Bernarda:

Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu odpustovej slávnosti našej farnosti.

Výberové konanie - majetkový referent
Loretánske litánie - vznik a obsah
História májových pobožností
Opatrenia pri bohoslužbách
Slová arcibiskupa ku kňazom a veriacim
Sväté prijímanie do rúk
Usmernenie v čase pandémie