Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
23.11.2020 - 29.11.2020
Pondelok
23.11.2020
Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období
17:00Závadka+Jozef BAN0M
18:00Zalužice+Peter (316)
Utorok
24.11.2020
Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
18:00Zalužice+Anton +Peter Puľák
Streda
25.11.2020
Streda 34. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Ondrej +Anna
Štvrtok
26.11.2020
Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
Piatok
27.11.2020
Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Pavol +Mária +Michal +Adriana
Sobota
28.11.2020
Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužiceseniori
+Zuzana +Ján +Helena
Nedeľa
29.11.2020
1. adventná nedeľa [rok B, cyklus I.]
8:00Závadka+Ladislav Sekletár
9:30Čečehov+Ján +František
11:00ZalužiceZBP r. Pavol FEJKO

Na budúcu nedeľu (29.XI.) bude jesenná zbierka na charitu.
Na kostol obetovali: 
na účet: r. Ružinská 20 eur, r. Fejková 50 eur
Závadka: bohuznáma 100 eur
Pán Boh zaplať za milodary!

Na budúcu nedeľu (1. adventnú) bude pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov.

V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky.

Brigáda pri kostole a na fare bude:
seniori v utorok o 10.00 hod.
juniori v sobotu o 10.00 hod.
Kto môže, nech pomôže!

Pozývame deti aj rodičov na biblické stretnutie a prípravu vianočnej pošty v sobotu (28.XI.) o 15:00 hod. na fare.


Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu.

Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet:

SK09 0900 0000 0004 8257 1446

Nech Pán odmení štedrosť darcov!

Vianočná pošta
Sväté prijímanie do rúk