Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
06.12.2021 - 12.12.2021
Pondelok
6.12.2021
Pondelok po 2. adventnej nedeli
18:00Zalužice+Ladislav +Mária Marcinčák; YouTube
Utorok
7.12.2021
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
18:00Zalužice+Jozef Bali-Hudák; YouTube
Streda
8.12.2021
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
Závadka+Martin Janejko (Z)
8:00ZalužiceZBP r. Mrázová (Č); YouTube
Štvrtok
9.12.2021
Štvrtok po 2. adventnej nedeli
Piatok
10.12.2021
Piatok po 2. adventnej nedeli
Čečehov+Mária Padová +Magda Krivdová (Č)
18:00Zalužice+Stanislava; YouTube
Sobota
11.12.2021
Sobota po 2. adventnej nedeli
8:00Zalužice+Anna Bajčiová; YouTube
Nedeľa
12.12.2021
3. adventná nedeľa
Závadka+Juraj (10 r. úmrtia) (Z)
11:00ZalužiceRB; YouTube

Sv. omše slávime podľa programu bez účasti ľudu. Aktuálne obmedzenia

S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Dovolená je  individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania... Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)


V prípade nutnej potreby zaopatriť chorého sa ozvite na telefónnom čísle 0908 485 814. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný krst, pohreb a iné úradné záležitosti.


Na kostol obetovali:

v hotovosti: bohuznáma 40eur, r. Gombitová 50 eur, r. Chromá 50 eur.

účet: r. Ružinská 50 eur, Kostrejová 20eur, r. Fejková 50eur, Ťahlová 50 eur.

Pán Boh zaplať!

 

Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu. Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet: SK09 0900 0000 0004 8257 1446 

 

Nech Pán odmení štedrosť darcov!

 

Na adventnú zbierku na charitu je možné prispieť počas celého adventného obdobia.

 

V sakristii farského kostola je možné zakúpiť vianočné oblátky.

  

Vianočná pošta

Aj v tomto roku je možné sa zapojiť do Vianočnej pošty. Jej zmyslom je potešiť osamelých a na lôžko pripútaných seniorov v domovoch dôchodcov vianočnou pohľadnicou. Vyrábať pohľadnice môžu deti, mladí i dospelí. Čím viac nás bude, tým viac radosti rozdáme. 

Pohľadnica môže byť vo formáte A5 alebo i väčšia. Hlavné však je, aby prianie na pohľadnici bolo napísané ručne a väčším čitateľným písmom ,aby ho seniori mohli ľahko prečítať. Keďže podľa súčasných pravidiel nie je možné zorganizovať stretko na fare, na ktorom by deti spoločne vyrábali pohľadnice, chceme Vás poprosiť, aby ste ich vyrobili doma spolu s deťmi. Zhotovené pohľadnice doneste najneskôr do 12. decembra na farský úrad v Zalužiciach alebo do sakristie. 

Zároveň chceme poprosiť všetky šikovné gazdinky, aby napiekli trvanlivé vianočné pečivo (napr. linecké koláčiky, griláž, perníčky, vanilkové rožky a pod.). Koláčiky venujeme starkým do domova seniorov, ktorí už nemajú žiadnu rodinu a sú osamelí. Koláčiky odnesieme do domova spolu s vianočnými pohľadnicami, ktoré vyrábajú deti. Prosíme Vás, aby ste trvanlivé pečivo doniesli od 10. do 11. decembra. Sväté prijímanie do rúk