Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
19.07.2021 - 25.07.2021
Pondelok
19.7.2021
Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
17:00Závadka+Michal Harman (4. výr. úmrtia)
18:00Zalužice+Alžbeta Maletová
Utorok
20.7.2021
Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Pavol +Marta (342)
Streda
21.7.2021
Streda 16. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Milan Gajda (výročná)
Štvrtok
22.7.2021
Svätej Márie Magdalény
Piatok
23.7.2021
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
17:00Čečehov+Matej Šimko
18:00Zalužice+Karol +Magdaléna
Sobota
24.7.2021
Sobota 16. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Alžbeta (278)
Nedeľa
25.7.2021
17. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP Anna

Sv. omše slávime podľa programu za účasti ľudu, zatiaľ však s obmedzeniami.

 

Na kostol obetovali:

v hotovosti: bohuznámy 20 eur, rodina Anton Palovčák 40 eur, Oľga Vallová 20 eur, Ľudmila Bobovníková 20 eur.

Nech Boh odmení štedrosť darcov!

 

Na budúcu nedeľu (25.VII.2021) bude farská zbierka. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Každoročne, počnúc týmto rokom, bude v Cirkvi štvrtá júlová nedeľa, ktorá je v blízkosti sviatku Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima a sv. Anny, Svetovým dňom starých rodičov a seniorov – tohto roku 25. júla. Svätý Otec František vydal k tomuto dňu posolstvo, ktoré vychádza z evanjelia: „Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28,20).

Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí: návštevy starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej spomienky na zomrelých starých rodičov.

Svätý Otec bude v Ríme 25. júla sláviť sv. omšu o 10.00 za účasti seniorov z Večného mesta.

 

Medzinárodný eucharistický kongres

Od 5. do 12. septembra 2021 sa uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87, 7).

V stredu 8.09.2021 o 17.00 v Kostole sv. Jozefa v Budapešti bude slúžiť svätú omšu Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Adresa kostola: Horvath Mihály tér 7, 1082 Budapest.

V programe kongresu je, že záverečnú sv. omšu v Budapešti má celebrovať pápež František 12.09.2021 o 11.30. Oficiálna internetová stránka kongresu je www.iec.2020.hu.

 

Upozorňujeme snúbencov, že ak chcú uzavrieť manželstvo v našej farnosti, je potrebné, aby to nahlásili min. 3 mesiace pred termínom plánovaného sobáša. Je nutné absolvovať aj kurz prípravy. Bližšie info na: www.domanzelstva.sk.

 

Živé vysielanie bohoslužieb je možné sledovať prostredníctvom televízie Lekos alebo cez youtube Zalužice Farnosť - YouTubeProgram vysielaných bohoslužieb nájdete na webovej stránke farnosti.

 

V prípade nutnej potreby zaopatriť chorého sa ozvite na telefónnom čísle 0908 485 814. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný krst, pohreb a iné úradné záležitosti.Sväté prijímanie do rúk