Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
18.10.2021 - 24.10.2021
Pondelok
18.10.2021
Svätého Lukáša, evanjelistu
17:00Závadkaza účasti detí
18:00Zalužice+Anna
Utorok
19.10.2021
Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
10:00Zalužicepohreb Ján Miňo
následne celodenná adorácia
18:00Zalužiceza účasti detí
ZBP Ladislav, Marta, Ľudmila s rod.
Streda
20.10.2021
Streda 29. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Miloslava Palovčíková
Štvrtok
21.10.2021
Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
17:00ČečehovZBP Jozef
18:00Zalužice+Jana Dzvoníková
Piatok
22.10.2021
Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Juraj +Alžbeta
Sobota
23.10.2021
Sobota 29. týždňa v Cezročnom období
Nedeľa
24.10.2021
30. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov+Matej Šimko
11:00ZalužiceZBP pútnikov do Veľkého Kamenca

Sv. omše slávime podľa programu za účasti ľudu, zatiaľ však s obmedzeniami.

 

Budúcu nedeľu je Svetový deň misií - Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná nedeľa je najväčšou akciou solidarity na celom svete.  Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

 

V budúci utorok (19.X.2021) bude v našej farnosti celodenná adorácia vo farskom kostole od rannej sv. omše do večernej. Poprosíme vás o zachovanie protipandemických opatrení (obmedzení).

 

Na kostol obetovali: r. Michalko 50 eur. Nech Boh odmení štedrosť darcov!

 

V mesiaci október povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca vždy 30 min. pred sv. omšou. Poprosíme jednotlivé spoločenstvá, aby sa predmodlievali (matky, otcovia, prvoprijímajci...) V utorok pred sv. omšou sa budú predmodlievať deti.

Ak by niekto z vás chcel vstúpiť do živého ruženca, nech sa nahlási u horliteľky, nakoľko nemáme náhrady za zomrelých členov.

 

Poprosíme členov Spolku sv. Vojtecha, aby si u pani Ivankovej vyzdvihli podielové knihy a kalendár. Členské na rok je 8 eur.

 

Blížia sa sviatky Všetkých svätých a Dušičky. Treba pamätať na našich zosnulých hlavne v modlitbách a pri sv. omši. Spovedať budeme vždy pred sv. omšami. Úctu a pietu prejavujeme aj vyzdobením hrobov živými kvetmi a zapálením sviece.

Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!

V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená v cene 5€. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach najmä okolo 2. novembra – bude to však závisieť od pandemickej situácie. Tento rok bude možné už po 3- krát zapáliť online sviečku na stránke www.svieka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu miesta, kde chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877.

Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života a to:

●    konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov (Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA),

●    centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),

●    informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),

●    vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky, konferencie a publikácie),

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom a podporovateľom, ktorým spolu s nami záleží na dôstojnom živote pre všetkých.Sväté prijímanie do rúk