Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
13.01.2020 - 19.01.2020
Pondelok
13.1.2020
Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Ján
Utorok
14.1.2020
Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
Streda
15.1.2020
Streda 1. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok
16.1.2020
Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
Piatok
17.1.2020
Svätého Antona, opáta
17:00Čečehov
18:00ZalužiceZBP Marek
Sobota
18.1.2020
Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
8:00ZalužiceZBP Pavol POPP (45 r. života)
Nedeľa
19.1.2020
2. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00Zalužice

Na kostol obetovali: Bohuznámy 100 eur. Pán Boh zaplať za milodary.

 

Na budúcu nedeľu (19.XII.) bude zbierka na pastoráciu mládeže ACM/UPC.

 

Od 18. do 25. januára bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

V budúcom týždni budem na duchovných cvičeniach. Ak by bolo potrebné niekoho zaopatriť volajte službu zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti v Michalovciach na čísle: 0904 836 469

 

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 18.1.2020 v Pavlovciach nad Uhom.

 

Arcidiecézne centrum pre rodinu ponúka víkendové kurzy prípravy na manželstvo (piatok až nedeľa) s ubytovaním v týchto termínoch:

6. - 8.03. 2020 Augustineum, Bardejovské kúpele; 

8. - 10.05. 2020 Kláštor Minoritov, Brehov

Prihlasovanie a bližšie informácie na stránke www.rodina.rimkat.sk., kde sú v ponuke aj ďalšie kurzy plánované v Košiciach. Tiež pozrite www.domanzelstva.sk.

Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia cez rok.

 

Pápež František schválil Jubilejný loretánsky rok od 8. decembra 2019 do 10. decembra 2020 pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Panny Márie za patrónku letectva. Motto roka je: „Leťme k výšinám“.