Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
26.10.2020 - 01.11.2020
Pondelok
26.10.2020
Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
17:00Zalužicevýročie posviacky kostola v Čečehove
+Juraj +Mária +Anna (Čečehov)
Utorok
27.10.2020
Utorok 30. týždňa v Cezročnom období
18:00ZalužiceZBP r. Viktor Palovčík
Streda
28.10.2020
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
8:00Zalužice+Alžbeta Viňanská (2 výr. úmrtia)
Štvrtok
29.10.2020
Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Dušan (Čečehov)
Piatok
30.10.2020
Piatok 30. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Michal Jasem +Rozália
Sobota
31.10.2020
Sobota 30. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice
Nedeľa
1.11.2020
Všetkých svätých
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00Zalužice

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, je na dané obdobie pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Sv omše na obetované úmysly budeme sláviť súkromne. 

Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
Bližšie info na tel. čísle 0908 485 814.

Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu.

Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet:

SK09 0900 0000 0004 8257 1446

Nech Pán odmení štedrosť darcov!


Na kostol obetovali: bohuznáma 50 eur. Pán Boh zaplať za milodar!

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Dominik POĽÁK, syn rodičov Ján a Iveta r. Kurbeľová a
Kristína PAVELKOVÁ, dcéra rodičov Martin a Katarína Sekletárová. (14.XI.)

Bicykel pre deti v detskom domove
Kto z veriacich má doma starší bicykel pre deti do 15 rokov, ktorý už nevyužíva a je stále funkčný a bol by ochotný ho darovať deťom do detského domova, nech ho donesie do "domčeka" detského domova v Zalužiciach. Budeme veľmi vďační! 
Deti z "Domčeka"


Sväté prijímanie do rúk