Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
27.11.2023 - 03.12.2023
Pondelok
27.11.2023
Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období
17:00Závadka
18:00Zalužice+Milan Marcinčák (1.r. úmrtia)
Utorok
28.11.2023
Utorok 34. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužiceza účasti detí
+Milan +Alžbeta
Streda
29.11.2023
Streda 34. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Anna Kováčiková
Štvrtok
30.11.2023
Svätého Ondreja, apoštola
Piatok
1.12.2023
Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Ján +Jozef +Anna +Ján
Sobota
2.12.2023
Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
8:00ZalužiceRB
Nedeľa
3.12.2023
1. adventná nedeľa [rok B, cyklus II.]
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP Michal Ťahla (70 r. života)

Dnes je farská zbierka. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 


Na kostol obetovali:

v hotovosti: r. Krasnovská 100 eur.

Nech Boh odmení štedrosť darcov!

 

Na budúcu nedeľu začíname adventné obdobie - čas nábožného a radostného očakávania. Na začiatku sv. omší bude požehnanie adventných vencov a sviec.

 

Spovedanie:

Chorí - v piatok od 11:00 (je nutné nahlásiť telefonicky na 0908 485 814)

Zalužice - v utorok od 17:00

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

Eucharistická adorácia:

Zalužice - v piatok od 15:30

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

 

Stretko

Pozývame deti na stretnutie, ktoré sa uskutoční 2. decembra o 15tej hodine na fare. Budeme vyrábať vianočné pohľadnice pre seniorov, no určite stihneme aj zahrať pingpong, stolný futbal, či iné veselé hry. Nebude chýbať ani modlitba ruženca. 

 

Aj tento rok vás pozývame zapojiť sa do pečenia trvanlivého pečiva pre seniorov v charitných domoch, a tak priniesť vôňu a chuť Vianoc aj k nim. Seniori sa im stále veľmi potešia. Vyhlasujeme túto pozvánku v predstihu, aby si gazdinky stihli naplánovať pečenie. Trvanlivé pečivo je možné doniesť do 10. decembra do sakristie. Prihláška - 1. sv. prijímanie
5. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk