Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
28.11.2022 - 04.12.2022
Pondelok
28.11.2022
Pondelok po 1. adventnej nedeli
17:00Závadka
18:00Zalužice+Milan Janák (kurátor)
Utorok
29.11.2022
Utorok po 1. adventnej nedeli
18:00Zalužiceza účasti detí
+Oľga Vallová
Streda
30.11.2022
Svätého Ondreja, apoštola
8:00Zalužice+Karol +Magdaléna
Štvrtok
1.12.2022
Štvrtok po 1. adventnej nedeli
Piatok
2.12.2022
Piatok po 1. adventnej nedeli
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Milan Tchur
Sobota
3.12.2022
Svätého Františka Xaverského, kňaza
8:00ZalužiceRB
Nedeľa
4.12.2022
2. adventná nedeľa
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP r.Belasová, Škobranská, Fejková

Dnes je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.

 

Spovedanie:

Chorí - v piatok od 11:00 (je nutné nahlásiť telefonicky na 0908 485 814)

Zalužice - v utorok od 17:00

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

Eucharistická adorácia:

Zalužice - v piatok od 15:30

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

 

Pozývame deti na stretko, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. decembra o 15.00 hod. na fare.

 

Na webovej stránke farnosti je vytvorená nová časť Detský kútik. Nájdete tam detské pesničky a ukazovačky, ktoré spievajú deti na detských omšiach i súťaž pre deti. Pre súťažiacich máme pripravené aj ceny. 

 

Prosíme šikovné gazdinky i gazdov, aby sa zapojili do vianočného pečenia trvanlivého pečiva, ktorým obdarujeme osamelých seniorov v domovoch. Upečené suché pečivo môžete priniesť do sakristie v dňoch 12. - 13.decembra. Ďakujeme za vašu pomoc a ochotu. Pomoc trpiacej cirkvi
Milión detí sa modlí ruženec - plagát
Milión detí sa modlí ruženec
Ankine soboty
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk