Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
15.07.2024 - 21.07.2024
Pondelok
15.7.2024
Svätého Bonaventúru, biskupa a_učiteľa Cirkvi
8:30Zalužice+ Jaroslav Stretavský
17:00Závadka
Utorok
16.7.2024
Utorok 15. týždňa v_Cezročnom období
7:30ZalužiceZBP Viliam Ľudmila
Streda
17.7.2024
Svätých Andreja
7:30Zalužice+Anna Mondoková
Štvrtok
18.7.2024
Štvrtok 15. týždňa v_Cezročnom období
8:30Zalužice+Andrej +Berta
Piatok
19.7.2024
Piatok 15. týždňa v_Cezročnom období
8:30Zalužice+Milan Gajda
17:00Čečehov
Sobota
20.7.2024
Sobota 15. týždňa v_Cezročnom období
8:00Zalužice+Jozef Ivanko
17:00Čečehov
Nedeľa
21.7.2024
16. nedeľa v_Cezročnom období
8:00ZávadkaZa farnosť
9:30Zalužice+Darina Jasemová (1. výr. úmrtia)

Od pondelka 15. júla začíname denný farský tábor, ktorý bude trvať do piatka 19.júla. Chceli by sme poprosiť všetkých, ktorí nám môžu darovať ovocie, zeleninu, džemy, vajíčka, prípadne upiecť koláče, aby sa skontaktovali s p. Jankou Marcinčákovou. Môžete tak urobiť osobne alebo na tel. čísle 0911421154. 

Vopred ďakujeme za pomoc. 

 

Deň starých rodičov a seniorov si v Cirkvi pripomenieme v nedeľu 28. júla, ktorá je po sviatku sv. Joachima a sv. Anny. Má pozostávať z troch častí: návštevy starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej spomienky na zomrelých starých rodičov. Svätý Otec František za tému dňa zvolil slová: „Neopusť ma v čase staroby“ (Ž 71,9). Slávenie Štvrtého svetového dňa starých rodičov a seniorov nás pozýva „aby sme spoločne – starí rodičia, vnúčatá, mladí ľudia, seniori, členovia jednej rodiny – budovali širšie „my“ cirkevného spoločenstva. Práve táto familiárnosť, zakorenená v Božej láske, prekonáva každú formu kultúry skartovania a osamelosti“ (kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život).


PÚTE – ODPUSTY

III. Gaboltov – celodiecézna púť

sobota 20. júla 2024, sv. omša 18.00 – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

nedeľa 21. júla 2024, sv. omša 10.00 – Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius

IV. 30. Rómska púť do Gaboltova

nedeľa 4. augusta 2024, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

V. Púť mužov do Gaboltova

nedeľa 25. augusta 2024, sv. omša 16.00 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

VI. Obišovce – celodiecézna púť

sobota 5. októbra 2024, sv. omša 15.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

nedeľa 6. októbra 2024, sv. omša 10.15 – Mons. František Trstenský, spišský biskup

Programy budú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.skProsby za verejných činiteľov (predseda vlády)
Modlitba za pokoj v národe
Púť seniorov Levoča 11. júl 2024
Národný pochod za život, Košice 22.IX.2024
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk