Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
05.06.2023 - 11.06.2023
Pondelok
5.6.2023
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
18:00Zalužice+Milan Marcinčák
Utorok
6.6.2023
Utorok 9. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Alexander Geczy
Streda
7.6.2023
Streda 9. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Stanislava
17:00Čečehov
18:00Závadka
Štvrtok
8.6.2023
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
18:00Zalužice
Piatok
9.6.2023
Piatok 9. týždňa v Cezročnom období
17:00Čečehov
18:00Zalužice+Oľga Vallová (1.výr. úmrtia)
Sobota
10.6.2023
Sobota 9. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Pavol +Marta
18:00Závadka
Nedeľa
11.6.2023
10. nedeľa v Cezročnom období
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP Anna (69 r. života)

Na kostol obetovali: 

v hotovosti: z pohrebu Viktora Palovčíka 50 eur, Michal Kereštán 100 eur. 

na účet: Valentín Galenko 300 eur. Pán Boh zaplať!

 

V pondelok po sv. omši za účastí birmovancov bude stretnutie birmovancov vrátane dospelých.

 

Na slávnosť Kristovho tela a krvi bude po sv. omši vo farskom kostole eucharistická procesia. Poprosíme vás, aby ste pripravili oltáriky, a deti, aby si pripravili lupene kvetín.

 

Seniori sú pozvaní na Levočskú púť seniorov 6. júla 2023 (štvrtok). Nahlásiť sa môžete v sakristii. Cena za autobus 15 eur (platí sa pri nahlásení). Minimálny počet 35 pútnikov. Bližšie info a program na webe.

 

Pozývame deti vo veku od 6 do 13 rokov na denný farský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 17. do 21. júla 2023. Pre deti bude pripravený program každý deň od 8:00 do 16:00. prihlášky budú k dispozícií v sakristii kostola. Kto by chcel finančne podporiť tento tábor, môže tak urobiť do pokladničky vzadu v kostole.

 

Od 11.VI.2023 do 18.VI.2023 budem na púti vo Sv. Zemi. Vo farnosti ma zastupuje o. Štefan BIELAK (0918 500 000).

Ak by bolo potrebné niekoho zaopatriť volajte službu zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti v Michalovciach na tel. čísle: 0904 836 469.Púť seniorov Levoča
SDM Lisabon 2023
SDM Lisabon 2023
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk