Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
08.08.2022 - 14.08.2022
Pondelok
8.8.2022
Svätého Dominika, kňaza
18:00Zalužice+Jozef +Anna +Zuzana
Utorok
9.8.2022
Svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
18:00ZalužiceZBP Ladislav, Marta, Ľudmila s rod.
Streda
10.8.2022
Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
8:00Zalužice+Michal +Rozália (258)
Štvrtok
11.8.2022
Svätej Kláry, panny
Piatok
12.8.2022
Piatok 19. týždňa v Cezročnom období
18:00Zalužice+Ján +Anna
19:00Čečehov
Sobota
13.8.2022
Sobota 19. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Ján Miňo
Nedeľa
14.8.2022
20. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadkavýročie konsekrácie
9:30Čečehov
11:00Zalužice+Helena Gajdošová

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub RAŠKOVSKÝ, syn rodičov Juraja a Márie r. Ridzoňovej, býv. v Hnojnom a Dominika POPOVIČOVÁ, dcéra rodičov Miroslava a Slávky r. Figľarovej, býv. v Zalužiciach. (24.VII. - 13.VIII.2022)

 

Aleš DAŇO, syn rodičov Elemíra a Ivety r. Petickej, býv. vo Fekišovciach a Jaroslava CHROMÁ, dcéra rodičov Jaroslava a Jaroslavy r. Kančiovej, býv. v Lúčkach. (24.VII. - 20.VIII.2022)

 

Marián MASKAĽ, syn rodičov: Anton, Mária r. Korpová, býv. Michalovce

Kristína MARCINČÁKOVÁ, dcéra rodičov: Ladislav, Jana r. Gombitová, býv. Zalužice. (27. august 2022)

 

Púte Gaboltov:

Rómska púť do  Gaboltova - nedeľa 7. augusta 2022, sv. omša 16.00

Púť mužov do Gaboltova - nedeľa 21. augusta 2022, sv. omša 16.00

Jednotlivé programy budú zverejnené na stránke pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk

Stretnutie miništrantov - ACM a Farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy – MIKE 2022v sobotu 13.08.2022 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov.

Frekvencia 2022 - 27. – 29.08. 2022 bude pešia púť mladých Košickej arcidiecézy do Levoče. Cieľom púte je vzdať Bohu vďaku a chválu za školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do nového.

Škola slúžiaceho srdca - Arcidiecézna animátorská škola – ADAŠ je formačný a vzdelávací program pre mladých od 16 rokov.  Kurz tvorí: úvodný letný tábor – Obnova srdca/duchovný reštart pre mladých (odporúčané); 9 víkendov s programom od piatku 18.00  do nedele 13.00 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Absolventi získajú certifikát animátora. Cena letného tábora – 80 € študenti/90 € pracujúci; jedného víkendu 25 € (ubytovanie, strava, materiál, školné). Prihlášky do 31.08.2022.

Viac informácií a prihlasovanie na www.acmko.sk.

Výročie sobáša - V nedeľu 23. októbra 2022 o 15.00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Nahlásiť sa je potrebné na fare.ÚKON ZASVÄTENIA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Izrael Jordánsko 7.-14.V.2022
Sväté prijímanie do rúk