Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
22.04.2024 - 28.04.2024
Pondelok
22.4.2024
Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
18:00Zalužice+Jozef Ivanko (kurátor)
Utorok
23.4.2024
Svätého Vojtecha, biskupa a_mučeníka
18:00Zalužiceza účasti detí
+Ladislav +Mária
Streda
24.4.2024
Streda po 4. veľkonočnej nedeli
8:00Zalužice+Pavol Popp
Štvrtok
25.4.2024
Svätého Marka, evanjelistu
18:00Zalužice
Piatok
26.4.2024
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
17:00Čečehov
18:00Zalužicena úmysel ordinára
Sobota
27.4.2024
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
8:00Zalužice+Juraj +Anna +Jozef +Juraj +Anna
Nedeľa
28.4.2024
5. veľkonočná nedeľa
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00Zalužice

Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:

Matúš HLODINOK, syn rodičov: +Miroslav a Silvia r.Jacková, Jovsa

Anna VAŠKOVÁ, dcéra rodičov: Peter a Ľubica r.Stretavská, Zalužice (sobáš 27. apríl 2024)

 

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.

Nech Boh odmení štedrosť darcov!

 

Farská ekonomická rada (kurátori)

Farská ekonomická rada (FER) je poradným orgánom farára, úzko s ním spolupracuje. Pomáha mu spravovať farský majetok a ekonomické záležitosti a dozerá na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu, alebo aby sa nestratilo nič z toho, čo prináleží k cennému alebo kultúrnemu majetku farnosti. (Porov. SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY: Zásady hospodárenia a správy cirkevného majetku)

FER sa stará o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy a majetky cirkvi.

Členovia FER (kurátori) majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.

Pri každom kostole je kostolná rada, ktorú tvoria aspoň traja členovia (kurátori). Tí dozerajú na zbierky, starajú sa o ochranu a zveľadenie kostola a tiež o zabezpečenie bohoslužobných potrieb.

Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku. Má byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.Kurz predškoláka na CZŠ sv. Michala
Prihláška - 1. sv. prijímanie
Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk