Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
18.01.2021 - 24.01.2021
Pondelok
18.1.2021
Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
18:00ZalužiceTV prenos
Za farnosť
Utorok
19.1.2021
Utorok 2. týždňa v Cezročnom období
9:00ZalužiceTV prenos
ZBP detí a miništrantov
Streda
20.1.2021
Streda 2. týždňa v Cezročnom období
ZalužiceNa úmysel ordinára
Štvrtok
21.1.2021
Svätej Agnesy, panny a mučenice
Zalužice+Jozef Bali Hudák
Piatok
22.1.2021
Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
18:00ZalužiceTV prenos
Za chorých
Sobota
23.1.2021
Sobota 2. týždňa v Cezročnom období
9:00Zalužice+ Ján
TV prenos
Nedeľa
24.1.2021
3. nedeľa v Cezročnom období
11:00ZalužiceTV prenos
Za farnosť

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho slova.

Na kostol obetovali:

v hotovosti: p. Gombitová 50, p. Halovská 50, r. Tušimová 50, r. Halovská 50

na účet: r. Fedorová 50, Sabová 20, r. Fejková 65 eur

Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu.

Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet:

SK09 0900 0000 0004 8257 1446

Nech Pán odmení štedrosť darcov!


Rešpektujúc zákaz verejných bohoslužieb oznamujeme, že od 1. januára 2021 nie sú slávené verejné bohoslužby. Sv. omše za farnosť a na oznámené úmysly (podľa programu) budú slávené bez účasti veriacich.


Nezabúdajme modliť sa za chorých a trpiacich.


V oboch chrámoch v ZALUŽICIACH boli nainštalované kamery pre živé vysielanie bohoslužieb.

Bohoslužby z týchto chrámov tak bude možné sledovať naživo prostredníctvom Televízie ZALUŽICE  a Televízie MICHALOVCE.

Tie sú dostupné cez optické pripojenie od firmy LEKOS, ktorá zariadenia na tieto prenosy nainštalovala.

Program vysielaných bohoslužieb nájdete na webovej stránke farnosti.Sväté prijímanie do rúk