Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
01.03.2021 - 07.03.2021
Pondelok
1.3.2021
Pondelok po 2. pôstnej nedeli
18:00Zalužice+Juraj Gašpar (Z)
Utorok
2.3.2021
Utorok po 2. pôstnej nedeli
9:00Zalužice+Zuzana Gašparová (Z)
Streda
3.3.2021
Streda po 2. pôstnej nedeli
Štvrtok
4.3.2021
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Piatok
5.3.2021
Piatok po 2. pôstnej nedeli
18:00ZalužiceZBP Štefan Adamek (50 r. života) (Č); YouTube
Sobota
6.3.2021
Sobota po 2. pôstnej nedeli
9:00ZalužiceRB; YouTube
Nedeľa
7.3.2021
3. pôstna nedeľa
11:00ZalužiceZBP a poďak. r. Škreptáčová (Č); YouTube

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 4. marca 2021 odišiel do Domu Otca náš brat v Kristovi Ján KOSTREJ (nar. 4. jún 1940 Blatná Polianka). Za dar jeho života ďakujme Bohu a pamätajme na nášho zosnulého brata Jána v našich modlitbách!


V nádeji kresťana vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 4. marca 2021 odišiel do Domu Otca náš brat v Kristovi Michal IHNÁT (nar. 2. november 1948 Vinné). Za dar jeho života chceme poďakovať Bohu pri pohrebných obradoch v sobotu o 14.00 hod. na cintoríne v Závadke. Z dôvodu protipandemických opatrení sa pohrebného obradu môže zúčastniť iba najbližšia rodina. Pamätajme na nášho zomrelého brata Michala v našich modlitbách!


Na kostol obetovali:

v hotovosti: r. Ivanová 50eur

na účet: r. Dušan Mihók 100 eur.

Pán Boh zaplať za milodary!

 

Zatvorením kostolov farnosť ostala bez príjmu.

Prosíme vás o finančnú pomoc vkladom na účet:

SK09 0900 0000 0004 8257 1446

Nech Pán odmení štedrosť darcov!

 

Súťaž pre deti

Dávame vám do pozornosti online súťaž a katechézy pre deti (zvlášť prvoprijímajúce). Nájdeš tu katechézu z nedele, ako aj súťaž. Prečítaj si text Sv. písma a katechézu. Potom odpovedz na otázky a zapoj sa do súťaže. O pomoc môžeš poprosiť aj ocka alebo mamku.

Klikni na link našej farskej stránky http://www.zaluzicefarnost.sk/domsa.php

Nájdeš tu aj doplňovačky a krížovky.

 

Aplikácia Biblia pre deti

Dávame rodičom do pozornosti aplikáciu Biblia pre deti. Hravou formou môžu deti spoznávať jednotlivé biblické udalosti a pravdy. Odporúčame v čase pandémie za zlého počasia. Aplikácia je bez reklám a nákupov.

Bližšie info na: https://blog.youversion.com/sk/2019/12/teraz-si-mozu-vase-deti-vyskusat-aplikaciu-biblia-pre-deti-v-slovencine/


Rešpektujúc zákaz verejných bohoslužieb oznamujeme, že od 1. januára 2021 nie sú slávené verejné bohoslužby. Sv. omše za farnosť a na oznámené úmysly (podľa programu) budú slávené bez účasti veriacich. 

 

Živé vysielanie: Zalužice Farnosť - YouTube

Program vysielaných bohoslužieb nájdete na webovej stránke farnosti.

 
Sväté prijímanie do rúk