Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
20.09.2021 - 26.09.2021
Pondelok
20.9.2021
Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
17:00Závadka
18:00Zalužice+r.Chrapovičová, +r.Štefanová
Utorok
21.9.2021
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
17:00Zalužicepohrebná +Milan Silvay
18:00Zalužiceza účasti detí +Pavol +Anna
Streda
22.9.2021
Streda 25. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Jana Dzvoníková
Štvrtok
23.9.2021
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
Piatok
24.9.2021
Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
17:00Čečehov+Michal Németh
18:00Zalužice+Andrej +Justína
Sobota
25.9.2021
Sobota 25. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+František Sopko
Nedeľa
26.9.2021
26. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov+Matej Šimko
11:00ZalužiceZBPJozef Daniela IVANKO (59 r.manželstva)

Dnes je zbierka na rádio Lumen. Nech Boh odmení štedrosť darcov! 

Na kostol obetovali: v hotovosti: r. Horváthová 200 eur, r. Čarná 200eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

 

V utorok bude sv. omša za účastí detí (zvlášť prvoprijímajúce). Po sv. omši bude katechéza a stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

 

Od októbra začíname aj prípravu na liturgickú službu miništranta. Chlapci, ktorí chcú slúžiť pri Pánovom oltári, nech sa nahlásia v sakristii.

 

Poďakovanie otcov biskupov.

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. 

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. 

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 

Upozorňujeme snúbencov, že ak chcú uzavrieť manželstvo v našej farnosti, je potrebné, aby to nahlásili min. 3 mesiace pred termínom plánovaného sobáša. Je nutné absolvovať aj kurz prípravy. Bližšie info na: www.domanzelstva.sk.

 

V prípade nutnej potreby zaopatriť chorého sa ozvite na telefónnom čísle 0908 485 814. Rovnako telefonicky a e-mailom vybavíte prípadný krst, pohreb a iné úradné záležitosti.Sväté prijímanie do rúk