Prvoprijímajúci

Úloha pre prvoprijímajúce deti: Naučiť sa odpovede na otázky z prvých dvoch tematických celkov, t.j. 22 otázok. 

V prílohe nájdete aj súťažné otázky, otázky a odpovede na 1. sv. prijímanie i schému sviatosti zmierenia.

Prílohy:

Otázky Prvé sv. prijimanie.pdf
Sviatosť zmierenia.pdf