Detský kútik

"Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo."

Omša za účasti detí

"Sme malí, ale šikovní!"

Veselo si spievame tieto ukazovačky:
Pane Bože, Tebe spievam
Keď Pán Ježiš bol maličký
Moje malé svetielko

Stretko detí

26. november - Dnes sme vyrábali vianočné pohľadnice pre dedkov a babky v domovoch seniorov. Zahrali sme sa a stihli sme aj turnaj v stolnom futbale. :)
Ďalšie stretko bude 3. decembra o 15:00 na fare. Sladkosti nám ešte ostali, stolný futbal pripravený, pukec tiež, stačí už len prísť! :)

Súťaže pre deti

Súťažné otázky

Odpovede na otázky napíš na papier a daj do škatule v kostole. ! V utorok na omši za účasti detí budeme žrebovať výhercov, ktorí odpovedali na súťažné otázky!