Detský kútik

"Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo."

Omša za účasti detí

"Sme malí, ale šikovní!"
Veselo si spievame tieto ukazovačky:

Pane Bože, Tebe spievam
Keď Pán Ježiš bol maličký
Moje malé svetielko
Krok sem, krok tam
Otče náš novou melódiou :)

Stretko detí

HALÓ! HALÓ!
Ďalšie stretko plánujeme niekedy v marci. Ozveme sa!

Súťaže pre deti

1. Čo robil Ježiš na svete?
2. Doplň vetu: "...radujte sa a jasajte..."
3. Čo sa stalo na 40ty deň po Ježišovom narodení?

Úloha: Zisti dátum svojho krstu.

Odpovede na otázky napíš na papier a daj do škatule v kostole. !
V utorok na omši za účasti detí budeme žrebovať výhercov, ktorí odpovedali na súťažné otázky