Závadka

Onedlho sem pribudnú informácie o Kostole Nanebovstúpenia Pána v Závadke.