Závadka

Kostol bol postavený v rokoch 1990 - 1994.
Posviacku vykonal Mons. A. Tkáč, arcibiskup - metropolita  spolu s vtedajším kňazom J. Štofejom 14. augusta 1994.

Link na fotogalériu:
Kostol v Závadke - aktuálne foto