Birmovanci

Termíny katechéz:

1. skupina (Dominik Ivanko, Pavol Tomáš) 5.II.2023 o 10.15 hod.
2. skupina (Jana Marcinčáková, Miroslava Sopková) 11.II.2023 o 9.00 hod.
3. skupina (Katarína Stretavská, Anna Fejková, Pavol Fejko) 10.II.2023 o 19.00 hod.


1. Účasť na nedeľných sv. omšiach

2. 9 prvých piatkov

3. Katechézy

A. Vierouka - vyznanie viery (Verím v Boha)

Zjavenie - Tradícia a Sv. Písmo
12 článkov Verím v Boha
Šesť hlavných právd

B. Morálka - život v Kristovi (Desatoro)

Čo je to milosť, hriech, čnosť a neresť (7 hl. Hriechov)
Desatoro Božích prikázaní
Pätoro cirkevných prikázaní

C. Liturgia - slávenie kresťanského spoločenstva (Sviatosti)

Sviatosti akcent na sv. birmovania (7 darov Ducha Svätého)
Prikázané sviatky
Kostoly našej farnosti a slávnosti. (liturgický rok)

D. Kresťanská modlitba

Otče náš, Zdravas Mária, Lectio divina - čítanie Sv. Písma

4. Písomne vypracovať životopis krstného a birmovného patróna.

3MC Videokatechézy

Katechézy

01 Poznanie Boha
02 1cl Verim v Boha
03 2-7cl Ježiš Kristus
04 8cl-Duch Svaty
05 9cl-Cirkev
06 10-12cl-Spolocenstvo svatych
07 Moralka, svedomie
08 Prikazanie - uvod 1-3
09 Prikazanie 4,5
10 Prikazanie 6-10
11 Cirkevne prikazania a uvod do sviatosti
12 Krst a birmovanie
13 Eucharistia a zmierenie
14 Pomazanie chorych, knazstvo, manzelstvo
15 Liturgicke obdobia