Birmovanci


1. skupina (Dominik Ivanko, Pavol Tomáš) 
2. skupina (Jana Marcinčáková, Miroslava Sopková)
3. skupina (Katarína Stretavská, Anna Fejková, Pavol Fejko)

1. Účasť na nedeľných sv. omšiach

2. 9 prvých piatkov

3. Katechézy

A. Vierouka - vyznanie viery (Verím v Boha)

Zjavenie - Tradícia a Sv. Písmo
12 článkov Verím v Boha
Šesť hlavných právd

B. Morálka - život v Kristovi (Desatoro)

Čo je to milosť, hriech, čnosť a neresť (7 hl. Hriechov)
Desatoro Božích prikázaní
Pätoro cirkevných prikázaní

C. Liturgia - slávenie kresťanského spoločenstva (Sviatosti)

Sviatosti akcent na sv. birmovania (7 darov Ducha Svätého)
Prikázané sviatky
Kostoly našej farnosti a slávnosti. (liturgický rok)

D. Kresťanská modlitba

Otče náš, Zdravas Mária, Lectio divina - čítanie Sv. Písma

4. Písomne vypracovať životopis krstného a birmovného patróna.

3MC Videokatechézy